Praktijkinformatie

De praktijk is een vrijgevestigde praktijk waar alleen Monessa Westbroek werkzaam is. De praktijk is echter onderdeel van Praktijk 076, een samenwerkingsverband van drie vrijgevestigde praktijken. Ook maakt de praktijk onderdeel uit van Psywijzer, een regionaal netwerk van vrijgevestigde praktijken. Omdat de praktijk aangesloten is bij de LVVP (Landelijke Ver. van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) zal gewerkt worden volgens de gedragscode die door genoemde organisatie is opgesteld. Deze gedragscode is conform de beroepscode en voldoet ook aan de eisen die door de overheid en de verzekering wordt gesteld.

 

Kwaliteitsstatuut:

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut en is erkend door GGZ Kwaliteitsstatuut.
Download het kwaliteitsstatuut

 

Klachten:

Indien u een klacht heeft is het van groot belang dit tijdig met elkaar te bespreken om te proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de klachtenregeling gelden conform de LVVP.

Visitatie:

De praktijk is in 2018 weer gevisiteerd voor de komende 5 jaar en voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP. Om de kwaliteit en daarmee de veiligheid te waarborgen neem ik deel aan verschillende intervisies en vindt er geregeld overleg met collegae plaats.