Kosten

Klik op een van onderstaande onderdelen om desbetreffende vergoeding te zien
Vergoeding kinderen en jeugdigen:
Vanaf 1 januari 2015 worden de kosten voor de psychologische zorgverlening GGZ voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar vergoed door de gemeente. U heeft daarvoor een verwijzing van een (huis/kinder) arts nodig. U kunt ook via het Centrum voor Jeugd- en Gezin een z.g. Beschikking aanvragen.
Vergoeding volwassenen:

Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ worden volledig en rechtstreeks via de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de ziektekostenverzekering word het eigen risico door de zorgverzekeraar berekend. U dient wel verwezen te worden door een (huis)arts. Deze kan verwijzen voor:

Psychologische zorg in de Generalistische Basis- GGZ (Kortdurende, probleemgerichte psychologische hulpverlening m.b.v. specifieke behandelmethoden, EMDR en therapeutische deeltechnieken, gericht op actuele problemen en gedragsverandering).

Psychologische zorg in de Specialistische-GGZ  (langer durend met als doel complexe psychische klachten en problemen te laten verdwijnen of aanzienlijk te verminderen).

Voor de meest actuele informatie verwijs ik u naar uw verzekeraar.

 

Particulier:

Indien u geen verwijzing heeft van uw huisarts, of indien u de voorkeur geeft aan particuliere zorg (zelf betalen), wordt het tarief van het OVP (Nza) van 124,16 euro per zitting berekend.

Coaching:

Voor coaching wordt een tarief van 130 euro plus 21% BTW per zitting berekend. (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

Supervisie en leertherapie:

De kosten voor supervisie en leertherapie zijn 115 euro per uur (45 minuten zitting, 15 minuten voorbereiding).

No-show

Afspraken moeten, ook bij ziekte e.d., uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50 euro bij de cliënt in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.

Monessa Westbroek is ingeschreven in het BIG-register van de overheid als:

GZ-psycholoog 2904176525 | Klinisch psycholoog 2904176525 | Psychotherapeut 49049176516

Tevens erkend als: Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (ingeschreven bij het NIP) | Schematherapeut (ingeschreven bij de verenging van Schematherapie) |

EMDR practioner | Supervisor (VKJP)