Behandeling

Soorten behandeling:
Klik op betreffende behandeling voor meer informatie
Orthopedagogische behandeling van ouders en kind
Orthopedagogische behandeling is gericht op advisering en ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving. Het gaat daarbij om opvoedingsmoeilijkheden, faseproblematiek of problemen die ontstaan zijn na een ingrijpende gebeurtenis.
Psychologische gesprekstherapie
Psychologische behandeling is geïndiceerd wanneer het gaat om mildere psychische problemen die, middels een kortdurende therapie met ondersteunende, adviserende gesprekken behandeld kunnen worden.
Psychotherapie voor kinderen: individuele (spel) therapie
Psychotherapie voor kinderen is een behandelmethode die wordt toegepast bij kinderen met complexe psychische klachten en problemen, welke hen doorgaans langdurig en op verschillende levensgebieden belemmeren. Psychotherapeutische behandelingen nemen doorgaans langere tijd in beslag.

Psychotherapie voor kinderen bestaat meestal uit individuele contacten met het kind in combinatie met ouder/gezinsgesprekken. Dit omdat de problemen van het kind bijna altijd hun weerslag hebben op de overige gezinsleden, maar ook omdat het kind de hulp en steun van de ouders nodig heeft om de problemen het hoofd te bieden. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal tijdens de zittingen gebruik gemaakt worden van spel en spelmateriaal (speltherapie).

Psychotherapie voor volwassenen : individueel
Psychotherapie voor volwassenen is een behandelmethode die wordt toegepast bij volwassenen met complexe psychische klachten en problemen, welke hen doorgaans langdurig en op verschillende levensgebieden belemmeren. Psychotherapeutische behandelingen nemen doorgaans langere tijd in beslag.

Dit is een individuele inzichtgevende therapie waarin de cliënt inzicht krijgt in zijn gedrag en in de aard en emotionele achtergronden van zijn problemen. Hierdoor ontstaan veranderingen in beleving, gevoel en gedrag. Het willen kijken naar het eigen functioneren in heden en verleden is een noodzakelijk hulpmiddel voor de therapeutische behandeling.

Begeleiding ouders / gezinnen
Bij opvoedingsvragen en/of gezinsproblematiek worden ouders of gezinnen middels mediatietherapie of systeemtherapie behandeld.
Traumabehandeling (EMDR)

EMDR is een behandelmethode die gebruikt wordt voor het snel en effectief verwerken van traumatische gebeurtenissen en herinneringen.

Coaching
Coaching is gericht op persoonlijke vragen en dilemma’s waardoor de cliënt in privé of werk onvoldoende kan functioneren of ontwikkelen. Middels gesprekken wordt onderzocht wat de belemmeringen zijn en gewerkt naar de zelfgekozen doelen.

Afhankelijk van de klacht en hulpvraag wordt gewerkt met verschillende methodieken. Doorgaans is er sprake van een integratieve benadering. Methodieken die daarbij o.a. gebruikt worden zijn psychodynamische therapie, systeemtherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie en Schematherapie.

De behandelgesprekken vinden bij voorkeur face-to-face plaats. In specifieke gevallen kan gebruik gemaakt worden van beeldbellen.

E-health: soms is het wenselijk om aanvullend op uw behandeling e-health te gebruiken.

Monessa Westbroek is ingeschreven in het BIG-register van de overheid als:

GZ-psycholoog 2904176525 | Klinisch psycholoog 2904176525 | Psychotherapeut 49049176516

Tevens erkend als: Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (ingeschreven bij het NIP) | Schematherapeut (ingeschreven bij de verenging van Schematherapie) |

EMDR practioner | Supervisor (VKJP)