Werkwijze

Onderzoek en behandeling

  • Na de telefonische aanmelding waarin gekeken wordt of u aan het juiste adres bent, krijgt u via Zorgmail een beveiligde e-mail met het aanmeldformulier. U kunt dit formulier vervolgens beveiligd terugsturen.
  • Intake: Doel van het intakegesprek is het inventariseren van de aard en de duur van de klachten en het in kaart brengen van de leefsituatie van de cliënt. Daarnaast zal gekeken worden wat de wensen en verwachtingen zijn m.b.t. de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de klachten, zullen familieleden of belangrijke anderen bij het gesprek betrokken worden.
  • Na dit eerste gesprek volgen doorgaans enkele onderzoeksgesprekken om een compleet beeld te krijgen van de cliënt en zijn problematiek. Deze onderzoeksfase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de therapeut een advies geeft over de geïndiceerde behandeling. In overleg wordt dan het behandelplan vastgesteld.
  • Na instemming van de cliënt wordt overgegaan tot behandeling.

Behandelaar

Wie is de behandelaar?

Behandeling

Soorten behandeling:

Monessa Westbroek is ingeschreven in het BIG-register van de overheid als:

GZ-psycholoog 2904176525 | Klinisch psycholoog 2904176525 | Psychotherapeut 49049176516

Tevens erkend als: Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (ingeschreven bij het NIP) | Schematherapeut (ingeschreven bij de verenging van Schematherapie) |

EMDR practioner | Supervisor (VKJP)