Welke klachten?

 • Angst- en spanningsklachten
 • Stemmings-en depressieve klachten
 • Gedragsproblemen
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Zelfwaardeproblematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autismespectrum stoornissen, PPD-NOS
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Onverwerkte levenservaringen bijvoorbeeld onverwerkte rouw, echtscheiding, trauma‚Äôs
 • Opvoedingsmoeilijkheden

Monessa Westbroek is ingeschreven in het BIG-register van de overheid als:

GZ-psycholoog 2904176525 | Klinisch psycholoog 2904176525 | Psychotherapeut 49049176516

Tevens erkend als: Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (ingeschreven bij het NIP) | Schematherapeut (ingeschreven bij de verenging van Schematherapie) |

EMDR practioner | Supervisor (VKJP)