Praktijkinformatie

De praktijk is een vrijgevestigde praktijk waar alleen Monessa Westbroek werkzaam is. De praktijk is echter onderdeel van Praktijk 076, een samenwerkingsverband van drie vrijgevestigde praktijken. Omdat de praktijk aangesloten is bij de LVVP (Landelijke Ver. van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) wordt gewerkt volgens de gedragscode die door genoemde organisatie is opgesteld. Deze gedragscode is conform de beroepscode en voldoet ook aan de eisen die door de overheid en de verzekering wordt gesteld.

 

Kwaliteitsstatuut:

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut en is erkend door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Download het kwaliteitsstatuut

Privacystatement:

Praktijk Westbroek werkt volgens de AVG normering. Download het privacystatement

 

Klachten:

Indien u een klacht heeft is het van groot belang dit tijdig met elkaar te bespreken om te proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de klachtenregeling gelden conform de LVVP.

Visitatie:

De praktijk is in 2018 weer gevisiteerd voor de komende 5 jaar en voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP. Om de kwaliteit en daarmee de veiligheid te waarborgen neem ik deel aan verschillende intervisies en vindt er geregeld overleg met collegae plaats.

Monessa Westbroek is ingeschreven in het BIG-register van de overheid als:

GZ-psycholoog 2904176525 | Klinisch psycholoog 2904176525 | Psychotherapeut 49049176516

Tevens erkend als: Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (ingeschreven bij het NIP) | Schematherapeut (ingeschreven bij de verenging van Schematherapie) |

EMDR practioner | Supervisor (VKJP)